Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Sprawozdanie z projektu „Bezpieczne wakacje”.

   W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, realizowany był projekt edukacyjny pt. „Bezpieczne wakacje”.
Jego celem było zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania przez dzieci, młodzież i dorosłych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. W trakcie realizacji projektu, przedstawiono uczniom możliwe zagrożenia oraz uświadamiano im, jak duży jest wzrost tragicznych wypadków z udziałem dzieci w okresie letnim. Podczas pozalekcyjnych zajęć wychowawczych uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania tematyczne, krzyżówki, rebusy, wykonywali prace plastyczne na temat bezpiecznych wakacji, a także mieli okazję wykonać próbę resuscytacji krążeniowo-oddechowej za pomocą fantomu.
Projekt wdrożono w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w okresie od czerwca 2018 roku do lipca 2018 roku. Uczestniczyli w nim pacjenci z 5 oddziałów (neurologii, endokrynologii, laryngologii, pneumonologii i ośrodka rehabilitacji dziennej). Zwieńczeniem założeń projektu była wizyta pracowników Straży Miejskiej, którzy za pomocą własnych przykładów oraz prezentacji multimedialnej omówili zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.
   Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem młodszych oraz starszych dzieci, a także ich rodziców. Prace plastyczne uczniów wykonane podczas zajęć zostały wyeksponowane na wystawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy ulicy Marii Skłodowskiej- Curie 4.


Organizatorzy:
M. Fabrycka, Joanna Michalak, Maria Górska