Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Z Wawelem do Trójmiasta – projekt edukacyjny zakończony!

W maju 2017 roku zespoły gimnazjalne oraz zespół licealny realizowały projekt edukacyjny „Z Wawelem do Trójmiasta”. Przedsięwzięcie to odbywało się przy współpracy nauczycieli języka polskiego i historii. W ramach projektu uczniowie przyswajali podstawowe wiadomości na temat Gdańska, jego zabytków oraz dziejów w latach okupacji 1939-1945, poznawali faunę Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Oceanarium w Gdyni. Projekt poprzedzał wyjazd uczniów na dwudniową wycieczkę do Trójmiasta.

Celem projektu było:
-kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury,
-wyrabianie postaw szacunku wobec kultury, tradycji i historii własnego narodu,
-rozwijanie wiedzy o gatunkach zwierząt i ryb zgromadzonych w trójmiejskim ogrodzie zoologicznym i oceanarium oraz ich środowiskach przyrodniczych,
-kształcenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych.
Realizacja projektu trwała od 9 do 23 maja. Każdy zespół nauczania realizował wybrany przez siebie temat w zależności od zainteresowań. I tak:
- kl. I-II GIM – faunę gdańskiego Zoo i oceanarium w Gdyni,
- kl. III GIM – historię Gdańska,
- kl. I-III LO – zabytki Gdańska.
Ponadto, każdy z zespołów miał zinterpretować tytuł projektu „Z Wawelem do Trójmiasta”.
Nauczyciele realizujący projekt przedstawili uczniom założenia, harmonogram zadań i kartę oceny realizacji. Następnie każdy zespół otrzymał instrukcję z opisem projektu i kolejnymi etapami jego realizacji. Efektem projektu było zebranie przez zespoły informacji na podstawie różnych źródeł: książek, albumów, czasopism, programów komputerowych, Internetu oraz wykonanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych.

Realizacja projektu umożliwiła uczniom:
- poszerzenie wiedzy,
- odkrycie i rozwinięcie własnych uzdolnień i zainteresowań,
- zaprezentowanie wiedzy i umiejętności poprzez przedstawienie wykonanych zadań na forum społeczności szkolnej i szpitalnej,
- rozwinięcie potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym.
Prezentacja wykonanych zadań przez poszczególne zespoły odbyła się 23 maja podczas godziny wychowawczej na dwa dni przed wyjazdem na wycieczkę do Trójmiasta.

Alicja Stefanik i Alicja Cierżnicka