Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2015/2016

powrót

Zaczarowany Świat Pierników

Honorata Glaza-Gulgowska

Alicja Cierżnicka

Zaczarowany Świat Pierników

PROJEKT EDUKACYJNY PRZEZNACZONY

DO REALIZACJI

DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I LICEALNEJ

KLINIKI PSYCHIATRII SU NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz 2015

WPROWADZENIE

Realizacja projektu edukacyjnego związanego z pielęgnowaniem zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia to już tradycja na oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży SU nr 1. Wprowadza ona w radosny i pełen pozytywnych emocji nastrój, tak potrzebny w przebiegu terapii naszych uczniów. Poprzez odwołanie się do rodzinnego charakteru świąt, obchodzonego najczęściej w gronie najbliższych, projekt przybliża tradycje, które ukształtowały się na przestrzeni wieków, przeplatając zwyczaje pogańskie z wprowadzonymi przez Kościół. Zarówno jedne, jak i drugie nadają tym Świętom szczególnego kolorytu i znaczenia, zaś wspólnie tworzą wyjątkową tradycję. Świadomość tego podwójnego pochodzenia polskich zwyczajów świątecznych pozwala lepiej zrozumieć ich symbolikę i znaczenie.

Tak jak tradycją bożonarodzeniową stało się pieczenie pierników, wykonywanie ozdób na choinkę oraz wysyłanie kart świątecznych z życzeniami do krewnych i znajomych, tak te właśnie elementy stały się tradycją projektu edukacyjnego. Realizując poszczególne zadania zaplanowane w projekcie okres pachnący piernikami, świeżo upieczonym ciastem, świąteczną choinką i sianem przeniesiony zostaje do przestrzeni szkolnej. W ten sposób pozwala uczniom na włączenie się w życie klasy i zbliżenie się do siebie. To wyjątkowy czas, zatem i przygotowania i powinny być wyjątkowe.

Projekt jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w pracy z młodzieżą z chorobami przewlekłymi i wychodzi naprzeciw zaspokojeniu ich potrzeb: samoakceptacji, umocnieniu tak często zaniżonego poczucia własnej wartości, współdziałania i integracji z rówieśnikami, poznania własnych możliwości. Jest alternatywą dla życia w izolacji, poczuciu niezrozumienia i samotności. Pokazuje jak można organizować sobie zajęcia, rozwijać się artystycznie i przede wszystkim uczy ciekawości świata, tego że w zwyczajnych czynnościach i bliskim nam otoczeniu można szukać stymulacji dla własnego rozwoju.

W SKŁAD PROJEKTU WCHODZI:

1. Nazwa projektu.

2. Cele projektu.

3. Czas i zasięg trwania projektu.

4. Środki i materiały do realizacji projektu.

5. Przebieg realizacji projektu.

6. Kryteria oceniania.

7. Forma prezentacji.

8. Przewidywane efekty projektu.

9. Ewaluacja projektu.

10. Organizatorzy projektu.

REALIZACJA PROJEKTU

1. Nazwa projektu: Zaczarowany Świat Pierników

2. Cele projektu

· wskazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez udział w wycieczce, rozwijanie zdolności kulinarnych oraz artystycznych,

· kultywowanie polskich i ludowych tradycji związanych z przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenie,

· integracja środowiska szpitalnego,

· rozwijanie umiejętności pracy w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań praktycznych,

· wdrażanie do uczestnictwa w życiu szkolnym i klasowym – budowanie miłej
i przyjaznej atmosfery świątecznej,

· kształtowanie wyobraźni artystycznej oraz wrażliwości estetycznej,

· rozwijanie poczucia wartości poprzez poznanie własnych możliwości i talentów,

· poznanie ciekawych miejsc i zabytków Torunia,

· ukierunkowanie ekspresji twórczej na wykonywanie różnych czynności praktycznych, w tym pieczenie, ozdabianie pierników oraz robienie kartek świątecznych, śpiew i grę na instrumentach.

3. Czas i zasięg trwania projektu

· czas trwania projektu: od 3 grudnia do 22 grudnia 2015 r.,

· rodzaj i zasięg projektu – jest to projekt poznawczy, dwuetapowy, obejmujący: warsztaty kulinarno-plastyczne zatytułowane Dzień Piernika oraz wycieczkę do Żywego Muzeum Piernika w Toruniu,

· uczestnikami projektu jest młodzież gimnazjalna i licealna przebywająca na leczeniu w Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

4. Środki i materiały

Uczestnicy projektu korzystać będą z następujących środków i materiałów dydaktycznych:

· kolędy, pastorałki oraz świąteczne piosenki polskie i innych narodów,

· laptop, płyty CD i DVD, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna (materiały własne),

· materiały plastyczne: blok, kleje, nożyczki, dziurkacz, kolorowe kartki itp.,

· piekarnik i drobny sprzęt AGD: wałki do ciasta, naczynia, sztućce,

· gotowe ciasto piernikowe oraz inne artykuły spożywcze: mąka, cukier puder, posypki do dekoracji pierników,

· inne: podkładki, fartuchy, rękawice itp.,

· nuty i teksty piosenek oraz instrumenty muzyczne,

· zasoby Internetu,

· program wycieczki do Torunia,

· zasoby Żywego Muzeum Piernika w Toruniu.

5. Przebieg i realizacja projektu

Projekt będzie zawierał następujące elementy:

· warsztaty kulinarne pomagające zdobyć umiejętność pieczenia i ozdabiania pierników,

· działania plastyczne związane z wykonywaniem kartek świątecznych,

· prezentację multimedialną dotyczącą tradycji wypiekania pierników w Polsce i na świecie,

· wykonanie i prezentację wyrobów kulinarnych i plastycznych,

· wspólny śpiew i grę na instrumentach,

· udział w wycieczce do Torunia – zwiedzanie wybranych miejsc i zabytków miasta,

· dokumentację fotograficzną i opisową zajęć,

· opinie i uwagi uczestników dotyczące zajęć.

6. Kryteria oceniania

Wycieczka oraz wszystkie zadania realizowane w ramach projektu „Zaczarowany Świat Pierników” są zajęciami obowiązkowymi. Uczeń zatem powinien brać w nich czynny udział, za który może otrzymać pozytywną ocenę. Przewiduje się jednak swobodny przebieg spotkań, którym towarzyszyć ma przyjazna, budująca świąteczny nastrój atmosfera. Ocenie podlegać będzie także zaangażowanie i przygotowanie organizatorów projektu, program wycieczki, różnorodność doboru zadań, czynności oraz technik plastycznych odpowiednio dostosowanych do możliwości uczniów oraz ich relaksacyjny przebieg.

7. Forma prezentacji

Wyroby kulinarne oraz kartki bożonarodzeniowe wykonane przez uczestników prezentowane będą na wspólnej Wigilii oddziałowej. Przebieg zajęć zostanie udokumentowany fotograficznie oraz opisowo w formie krótkich sprawozdań, które zostaną wykorzystane do przedstawienia przebiegu projektu po jego zakończeniu.

8. Przewidywane efekty projektu

· odkrycie i rozwinięcie własnych uzdolnień,

· zintegrowanie uczniów klas: gimnazjalnej i licealnej poprzez aktywny udział
w poszczególnych elementach projektu,

· rozwijanie umiejętności kulinarnych,

· poznanie ciekawych miejsc województwa kujawsko-pomorskiego: Muzeum Piernika, Planetarium, zabytki Torunia,

· przybliżanie tradycji polskich związanych z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia,

· uwrażliwienie na bogactwo kulturowe otaczającego świata,

· rozwinięcie wyobraźni artystycznej, pomysłowości oraz kreatywności w procesie twórczym,

· rozwinięcie zainteresowań i zdolności artystycznych,

· stworzenie możliwości czerpania radości z własnej twórczości,

· przedstawienie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu,

· podniesienie poziomu samoakceptacji i poczucia własnej wartości.

9. Ewaluacja projektu

Dokumentacja fotograficzna, wspólne działania kulinarno-artystyczne, krótkie sprawozdania oraz opinie i uwagi uczestników zajęć pozwolą dokonać oceny projektu podczas jego trwania, jak i po zakończeniu. Powyższe formy realizacji pozwolą także określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym, wychowawczym i społecznym oraz dostrzec jego słabe strony, a także wyciągnąć wnioski przydatne przy opracowywaniu tego typu projektów w przyszłości.

10. Organizatorzy projektu

Honorata Glaza-Gulgowska i Alicja Cierżnicka