Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2015/2016

powrót

Projekt edukacyjny pt. „Historia soli”

WSTĘP

Sól, zwana inaczej „białym złotem”, pełni znaczącą rolę w naszym życiu. Słona woda to nasze naturalne środowisko. Na kuli ziemskiej wody stanowią 71% jej powierzchni. Już w starożytności powstawały legendy na temat soli. Jedna z nich głosi, że mityczna bogini piękności Afrodyta, powstała właśnie z piany morskiej u wybrzeży Cypru. Również i dzisiaj doceniamy zalety soli, tej wydobywanej w kopalniach, jak i tej pozyskiwanej z morza. Jedną z bardziej znanych postaci tego surowca jest sól z najniżej na świecie położonego i najbardziej słonego Morza Martwego. Od dawna ludzie wyjeżdżali nad morze aby wdychać jod, poprawić swoje samopoczucie i urodę, wzmocnić odporność na infekcje. W kopalniach soli tworzy się dziś sanatoria dla cierpiących na schorzenia dróg oddechowych.

Nazwa sól kojarzy nam się najczęściej z solą kuchenną (kamienną), czyli chlorkiem sodu, jednak świat soli to tysiące związków chemicznych. Solami są między innymi nawozy sztuczne, kreda, gips i substancje budulcowe tkanki kostnej. Opracowany przez nas projekt edukacyjny „Historia soli” ma przyczynić się do zwiększenia wiedzy uczniów na temat naszego sztandarowego surowca mineralnego wydobywanego i przetwarzanego w województwie kujawsko-pomorskim.

1. CELE PROJEKTU

Cel terapeutyczny:

• Eliminowanie napięć poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia z udziału w zajęciach edukacyjnych.

Cele ogólne:

• Zapoznanie z historią soli,

• Zapoznanie z właściwościami i zastosowaniem soli,

• Poznanie form występowania soli w przyrodzie,

• Zapoznanie z górnictwem soli w naszym województwie,

• Przeprowadzenie prostych doświadczeń chemicznych,

• Omówienie walorów leczniczych soli,

• Umiejętne korzystanie z Internetu i innych źródeł wiedzy, w tym czasopism i literatury.

Cele szczegółowe/Przewidywane osiągnięcia ucznia

Uczeń:

• Wymieni podstawowe formy występowania soli w przyrodzie,

• Scharakteryzuje właściwości i zastosowanie soli,

• Wskaże, dlaczego sól była uważana za królewski skarb,

• Wymieni skutki niewłaściwego spożycia soli przez człowieka,

• Wskaże pozytywnie działanie soli wpływające na zdrowie człowieka,

• Rozwiąże różnorodne zadania typu: krzyżówki, rebusy itp.

• Wykona prace tematyczne wykorzystując różnorodne materiały i techniki plastyczne.

2. SPOSOBY REALIZACJI

Projekt „Historia soli” realizowany będzie w ramach godzin geografii i wiedzy

o społeczeństwie oraz godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela,

dla uczniów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

3. PLAN REALIZACJI PROJEKTU

Blok humanistyczny

• Dlaczego sól była królewskim dobrem?

• Omówienie tradycji i przysłów związanych z solą.

• Omówienie znaczenia soli jako towaru wymiennego.

• Motywy soli w literaturze i sztuce.

• Sól w historii świata.

Blok przyrodniczy

• Zapoznanie z miejscami występowania złóż soli w Polsce.

• Metody wydobycia soli.

• Wykonywanie doświadczeń chemicznych,

• Omówienie walorów leczniczych soli.

• Znaczenie gospodarcze soli.

4. TREŚCI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Tematyka:

1. Sól jako skała osadowa.

2. Budowa i właściwości soli.

3. Rozmieszczenie złóż soli na luli ziemskiej.

4. Wiek geologiczny soli.

5. Sposoby pozyskiwania soli.

6. Znaczenie soli w historii świata.

7. Znaczenie gospodarcze soli.

8. Znaczenie lecznicze soli.

5. CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU

Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Realizacja założeń planowana jest na kwiecień 2016 roku.

6. PODSUMOWANIE PROJEKTU

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Joanna Grochowska, Bożena Gęborys