Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena - zobacz galerię zdjęć

       Projekt realizowany był na lekcjach języka polskiego, języka angielskiego, informatyki i zajęciach edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii głównie  z uczniami szkoły podstawowej.
Celami nadrzędnymi w czasie przeprowadzania projektu były: zapoznanie uczniów z biografiami najsłynniejszych baśniopisarzy, a szczególnie Hansa Christiana Andersena, przypomnienie treści wybranych baśni i cech gatunkowych tego rodzaju utworów, a szczególnie zwrócenie uwagi na walory moralne i dydaktyczne baśni duńskiego pisarza.
W czasie lekcji uczniowie przygotowali prezentację o życiu i twórczości H.CH. Andersena, poznali lub przypomnieli sobie wiele baśni jego autorstwa, próbowali  zinterpretować ich głębszy przekaz, wykonywali ilustracje do wybranych fragmentów, czytali wiersze, śpiewali piosenki inspirowane twórczością wielkiego pisarza, interpretowali w języku angielskim sentencje i cytaty zaczerpnięte z baśni.
Podsumowaniem całego projektu było spotkanie – podróż do krainy baśni. Uczestnicy mogli obejrzeć inscenizację opartą na baśni „Brzydkie Kaczątko”, rozwiązywali zadania i zagadki, śpiewali piosenki o baśniach Andersena. Podczas zajęć uczniowie mogli odreagować stres związany z pobytem w szpitalu, przenieść się na chwilę do świata dziecięcej wyobraźni, popisać znajomością baśni. Mieli możliwość sprawdzenia i pogłębienia swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności , a przede wszystkim okazję do dobrej zabawy. Imprezie towarzyszyła wystawa prac dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek" w Solcu Kujawskim, przedstawiająca postaci z baśni.
Cele projektu zostały zrealizowane.

Barbara Boniecka, Agnieszka Kiernicka, Katarzyna Niedzwiec, Katarzyna Sypniewska.