Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Baw się z nami równaniami”

W projekcie brali udział uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Szpitala Zakaźnego oraz Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach programu własnego „Moje 45 minut z matematyką” na zajęciach dodatkowych z matematyki wynikających z realizacji godzin zawartych w art. 42 Karty Nauczyciela oraz na wybranych lekcjach matematyki w terminie od 23 marca do 24 kwietnia 2015r.

Nadrzędnym celem projektu było przybliżenie uczniom metod rozwiązywania równań z jedną niewiadomą, usystematyzowanie wiadomości o równaniach oraz pokazanie przydatności umiejętności rozwiązywania równań w życiu codziennym. Ponadto, kształcono u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji informacji oraz przeprowadzania i oceniania własnego działania.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych lekcjach matematyki z wykorzystaniem elementów zabawy. Rozwiązywali krzyżówki, rebusy, quizy matematyczne, grali w matematyczne gry. Brali również udział w zajęciach z pytaniem badawczym, co było dla nich ciekawym doświadczeniem. Nie zabrakło także prezentacji multimedialnych i filmów dot. tematyki równań. Uczniowie stawali się także współautorami nowych pomocy dydaktycznych: krzyżówek, gier i quizów i rebusów.

Podczas realizacji projektu uczniowie przypomnieli sobie metody rozwiązywania równań oraz nauczyli się, jak sobie radzić z rozwiązywaniem zadań tekstowych osadzonych w kontekście praktycznym. Umocnili w sobie wiarę we własne możliwości, a przy tym doskonale się bawili. Podsumowaniem projektu było rozwiązywanie przez uczniów zadań dot. praktycznego zastosowania równań z karty pracy „Co już wiem o równaniach?” Cele projektu zostały osiągnięte.

Katarzyna Mikołajczak, Katarzyna Niedzwiec, Justyna Rocławska