Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Programy i akcje

powrót 2023-10-30

„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” Międzynarodowy Dzieńa Białej Laski.

    Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Akcja ta miała na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku.

     Nasi uczniowie brali udział w szeregu działań dotyczących edukacji w zakresie funkcjonowania osób niewidomych. Na oddziałach zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-integracyjne na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy oraz z użyciem Czarnej Książki Kolorów, Dźwięków kolorów, jak i czasopisma pisanego Braillem. Uczniowie poznali historię białej laski i rys historyczny bydgoskiej szkoły L.Braillea. Ponadto, prowadzone były rozmowy kierowane i dyskusje z wykorzystaniem ilustracji, szyfrowanie imion i odszyfrowywanie zdań z pomocą alfabetu Braillea, zabawy tematyczne (rozpoznawanie zapachów, smaków, dźwięków, przedmiotów, rysowanie z zamkniętymi oczami). Uczniowie z zawiązanymi oczyma i asystą osoby wspomagającej, pokonywali tor przeszkód na szpitalnych korytarzach. Poznali potrzeby i trudności, z jakimi borykają się osoby z dysfunkcją wzroku oraz zawody, w jakich pracują. Grupie młodzieży udało się wybrać z wizytą do Młynów Rothera na „Spacer w ciemność”, gdzie mieli niebywałą okazję wzięcia udziału w grach i zabawach dostosowanych dla osób niewidomych, a także poznać sprzęt ułatwiający funkcjonowanie osobom z dysfunkcją wzroku.

   Dzięki udziałowi w Akcji, uczniowie dostrzegli problemy osób niewidomych oraz nauczyli się, jak pomagać ludziom z dysfunkcją wzroku. Uwrażliwili się na potrzeby innych oraz stali się bardziej tolerancyjni wobec innych, a także samych siebie.

Katarzyna Niedzwiec