Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkolnym konkursie „Mistrz języka polskiego”.

Cele konkursu:
1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów ortografią i gramatyką języka polskiego.
2. Utrwalanie materiału ortograficznego i gramatycznego drogą różnych ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych.
3. Wzbogacanie zasobu czynnego słownictwa ucznia.
4. Uświadomienie związku ortografii z gramatyką.
5. Umożliwienie dziecku sprawdzenia swej wiedzy z zakresu języka polskiego oraz osiągnięcia sukcesu.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy II i III SP Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy.
2. Jego przedmiotem jest samodzielne rozwiązanie quizu z zakresu języka polskiego.
3. Zostanie on opracowany i oceniony w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasa II
- klasa III
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko ucznia, klasę, oddział
- adres domowy ucznia
- numer telefonu kontaktowego
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
- zgodę rodzica na udział ucznia w konkursie i wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.
5. Czas trwania konkursu: od 16 listopada do 15 grudnia 2020r.
6. Nagrody i dyplomy zostaną laureatom wysłane pocztą lub przekazane na oddział.
7. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl
Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia w konkursie.

Organizatorzy: K. Sypniewska, B. Deptuła