Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt.: „Las i jego mieszkańcy”.

Cele konkursu:
1. Wdrażanie do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew z myślą o zwierzętach.
2. Ukazanie różnorodności organizmów żyjących w lesie oraz roli drzew dla ich życia.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych.
4. Rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych obserwacji.
5. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

Warunki konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS nr 33 - pacjentów oddziałów dziecięcych bydgoskich szpitali.
2. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 0-III,
- uczniowie klas IV-VI,
- uczniowie klasy VII – VIII
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia,
- nazwę oddziału i nazwisko nauczyciela,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33.ZGODA-NA-UDZIAl-DZIECKA-W-KONKURSIE
5. Czas trwania konkursu 12.10-31.10.2020 r.
6. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy. O sposobie
ich wręczenia opiekunowie laureatów poinformowani będą telefonicznie.
7. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w listopadzie 2020r. na holu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

Prace należy dostarczać bezpośrednio do organizatorów lub do siedziby administracji naszej szkoły: ul. Skłodowskiej-Curie 4

Życzymy powodzenia!

Organizatorzy:
K.Sypniewska
A. Kiernicka
M. Ziętara