Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Szkolny konkurs „Quiz Bożonarodzeniowy”

ZAPROSZENIE
do wzięcia udziału w szkolnym konkursie
„Quiz Bożonarodzeniowy”

Święta Bożego Narodzenia 2020 roku będą inne niż wszystkie, które dotychczas przeżyliśmy. Zagrożenie chorobą, izolacja, zachowanie dystansu, unikanie spotkań, to nasza dzisiejsza rzeczywistość. Od kilkudziesięciu lat, grudzień i okres przedświąteczny był
w Szkole Szpitalnej czasem niezwykłym, bardzo intensywnym, pełnym emocji, niespodzianek i odwiedzin wielu ludzi. Nasze działania edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze skupiały się przede wszystkim na przygotowaniu wigilii na oddziałach, nie tylko z dziećmi, ale także ich rodzicami, personelem medycznym, a nawet z zaproszonymi gośćmi. W tym roku nasi dobroczyńcy, którzy od wielu lat przygotowują upominki mikołajkowe dla naszych podopiecznych także nie zawiedli ich i przybyli grając kolędy pod szpitalnymi oknami i przekazując dary serca przez ręce nauczycieli.
Mimo tych ograniczeń, którym wszyscy podlegamy, Święta się odbędą. Będą na pewno inne. Może skłonią nas do większej refleksji, do głębszego przeżywania danych nam chwil. Dla większości z nas będą polskie, rodzinne, tradycyjne. Boże Narodzenie to ogrom
i bogactwo zwyczajów i tradycji trwających od kilkuset lat w naszej świadomości.
W ostatnich latach zauważamy jak obyczaje zmieniają się i ulegając obcym wpływom.
Organizacja konkursu ma na celu, mimo izolacji, włączenie dzieci w przygotowania do Bożego Narodzenia, poprzez przedstawienie uczniom prezentacji dotyczącej Świąt Bożego Narodzenia oraz przeprowadzenie pogadanki. Istotne jest, aby utrwalić i pogłębić wiedzę na temat tak ważny w naszej kulturze. Aby rozwijać się ciągle i otwierać na świat, kluczowe jest, aby dobrze poznać własne korzenie oraz zachować to, co nas wyróżnia wśród innych narodów i jednoczy.

Cele konkursu:
1. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat istoty Świąt Bożego Narodzenia
oraz świątecznych tradycji.
2. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży polskich tradycji i zwyczajów świątecznych.
3. Wzbogacanie wiedzy uczniów z zakresu historii świąt Bożego Narodzenia.
4. Wzbudzanie świadomości przynależności do polskiej tradycji narodowej.
5. Zachęcanie do kultywowania polskich tradycji.

 

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI SP oraz klas VII-VIII SP Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy.
2. Zostanie on opracowany i oceniony w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy IV - VI
klasy VII- VIII
3. Jego przedmiotem jest samodzielne rozwiązanie quizu dotyczącego tradycji
i zwyczajów Bożonarodzeniowych w obecności nauczyciela on- line lub stacjonarnie.
4. O kolejności zwycięskich miejsc decydować będzie ilość punktów zdobytych
w zadaniach konkursowych
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
imię i nazwisko ucznia, klasę, oddział
numer telefonu kontaktowego
6. Czas trwania konkursu: od 14 do 18 grudnia 2020r.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie szkoły w dn. 21.12.2020r.
8. Nagrody i dyplomy zostaną laureatom przekazane na oddział.

Życzymy wszystkim uczestnikom trafnych rozwiązań !
Organizatorzy: A. Osowska, D. Sarnowska, K. Mikołajczak