Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Polskie przysłowia w obrazach”

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Polskie przysłowia w obrazach”

Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
2. Kształtowanie nawyku pięknego i poprawnego wykorzystania w życiu codziennym polskich przysłów i związków frazeologicznych.
3. Rozbudzanie wrażliwości językowej.
4. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej przebywających
na leczeniu w szpitalach i będzie trwał 06.11.2019-29.11.2019.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VIII,
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko autora
- wiek i klasa
- nazwa oddziału
- numer telefonu kontaktowego
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie
i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.,
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02 grudnia 2019 r. Autorzy najciekawszych prac prac otrzymają nagrody i dyplomy.
6. Prace należy dostarczyć w terminie do 29.11.2019 r. do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub bezpośrednio do organizatorów.
7. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone
na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl

Życzymy powodzenia w konkursie.

Organizatorzy: Iwona Górczyńska, Anna Wodzińska