Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja wymarzona choinka”

Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań tradycjami świąt Bożego Narodzenia.
2. Kształtowanie nawyku kultywowania obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
3. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
4. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej przebywających na leczeniu w szpitalach i będzie trwał 01.12.2019- 20.12.2019
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV-VIII
- uczniowie klas I-III,
- dzieci w wieku 3-6 lat
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko autora
- wiek i klasa
- nazwa oddziału
- numer telefonu kontaktowego
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 stycznia 2020 r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
6. Prace należy dostarczyć w terminie do 20.12.2019 r. do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub bezpośrednio do organizatorów.
7. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl

Życzymy powodzenia w konkursie.

Organizatorzy: Bożena Dorszewska, Maria Kozik