Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Szkolny konkurs wiedzy pt. „Znam Polskę”

1. Cele konkursu:
• Popularyzacja wiedzy geograficznej;
• Rozbudzanie zainteresowań geografią i turystyką;
• Kształtowanie umiejętności interpretowania pojęć geograficznych;
• Poszerzanie wiedzy o własnym regionie i kraju;
• Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą i zainteresowaniami.
2. Kryteria wiekowe uczestników:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII SP oraz klas ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych Kliniki Psychiatrii oraz Kliniki Onkologii. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie karty konkursowej z quizem wiedzy.
3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko autora
- wiek i klasa
- nazwa oddziału
- numer telefonu kontaktowego
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
4. Kryterium oceny pracy będzie uzyskanie największej ilości punktów w zadaniach konkursowych.
Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy oraz nagrody.
5. Czas trwania konkursu: październik 2019 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: pierwsza połowa listopada 2019 r.
7. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy:
Bożena Gęborys, Anna Pietras