Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy pt. „Podróżuj z klasą”

1. Cele konkursu:
• Popularyzacja wiedzy geograficznej;
• Rozbudzanie zainteresowań geografia i turystyką;
• Kształtowanie umiejętności interpretowania pojęć geograficznych;
• Poszerzanie wiedzy o wlanym regionie, kraju, kontynentach oraz otaczającym świecie;
• Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą i zainteresowaniami.
2. Kryteria wiekowe uczestników:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII SP , III gimnazjum oraz klas ponadgimnazjalnych Kliniki Psychiatrii. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie karty konkursowej z quizem wiedzy.
3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko autora
- wiek i klasa
- nazwa oddziału
- numer telefonu kontaktowego
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
4. Kryteria oceny prac:
Dyplomy oraz nagrody przyznawane będą za uzyskanie największej ilości punktów w zadaniach konkursowych.
5. Czas trwania konkursu: marzec 2019 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: pierwsza połowa kwietnia 2019 r.
7. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy:
Bożena Gęborys, Anna Szopa