Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Z kart historii Niepodległej Polski”

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Cele konkursu:

1. Poznanie historii swojej Ojczyzny.
2. Kształtowanie postawy patriotycznych.
3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
4. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
5. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.


Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego oraz dzieci leczących się w trzech        bydgoskich szpitalach.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy 0 - III
- klasy IV – VI
- klasy VII- VIII SP i III gimnazjum
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
- numer telefonu kontaktowego,
- zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33 oraz Urząd Marszałkowski w    Toruniu, pobierz (Załącznik).
6. Czas trwania konkursu: od 10 września do 08 października 2018r.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 13 października 2018 r., a lista laureatów zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

8. Wręczenie nagród i dyplomów oraz pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowej dla nauczycieli szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego z terenu całej Polski oraz nauczycieli szkolnictwa masowego z regionu województwa kujawsko – pomorskiego. O miejscu i godzinie spotkania poinformujemy laureatów telefonicznie.

9. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
Prace prosimy przekazać na adres:
Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, 85-094 Bydgoszcz tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat - w godz. 8.00 – 15.00)

Organizatorzy: mgr B. Deptuła, mgr B. Kocoń