Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

Serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym „Województwo kujawsko – pomorskie w kolorze”

Cele konkursu:
• Uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody i architektury województwa kujawsko-pomorskiego.
• Rozbudzanie zamiłowań artystycznych, zdolności plastycznych
oraz poczucia estetyki.
• Wzbogacanie warsztatu młodego twórcy w różnorodne techniki plastyczne, rozwijanie i doskonalenie sprawności manualnych.
• Możliwość odniesienia sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla:
• uczniów klas I-III szkół podstawowych
• uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
• VII-VIII SP i kl. III gimnazjum
2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną przedstawiającej uroki przyrody i architektury województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Prace powinny zawierać dane: imię, nazwisko, klasę, wiek autora, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna, adres dziecka i szkoły.
4. Format pracy A-4 lub A-3.
5. Do prac należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 - KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ ZGODĘ.
6. Prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatorów.
7. Informacje o osobach nagrodzonych zamieszczone będą na stronie internetowej naszej szkoły 26.11.2018: www.zs33.bydgoszcz.pl
8. Pokonkursowa wystawa prac zorganizowana zostanie w holu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Kryteria oceny pracy:
• Prace ocenione będą w podanych wyżej trzech grupach wiekowych.
• Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, zgodność z tematem i estetyka wykonanej pracy.
• Prace należy dostarczyć lub przesłać w terminie 7.11.2018 r. do sekretariatu ZS nr 33 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Organizatorzy: B. Wysińska, S. Kamieńska, P. Wysiński
– nauczyciele Zespołu Szkół nr 33