Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNO – PLASTYCZNEGO ”Pizza PI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


1. Cele konkursu:
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów szkół szpitalnych,
• zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej i jej porządkowanie,
• doskonalenie umiejętności logicznego, twórczego i kreatywnego myślenia,
• doskonalenie umiejętności manualnych,
• zachęcanie uczniów do poznawania nowych technik plastycznych.

2. Wymagania:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie jednej wspólnej, oddziałowej pracy plastycznej przedstawiającej pizzę. Format dowolny. W skład pizzy mogą wchodzić figury płaskie i przestrzenne. Praca może być wykonana dowolną techniką.

3. Przebieg konkursu:

• W konkursie mogą wziąć uczniowie Zespołu Szkół nr 33 przebywający na oddziałach szpitalnych.
• Za umożliwienie uczniom udziału w konkursie odpowiedzialni są nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej,
• Czas trwania konkursu 04.03.19 - 31.03.19.
• Do każdej pracy należy dołączyć informację, zawierającą nazwę oddziału,
z którego pochodzi praca oraz przekazać ją organizatorom konkursu.
• Wyłonienie zwycięskiego oddziału nastąpi w kwietniu 2019 roku i zostanie ogłoszone na stronie internetowej ZS nr 33 w Bydgoszczy - www.zs33.bydgoszcz.pl.
• Dla zwycięskich oddziałów przewidziane są dyplomy i nagrody.
• Prace konkursowe będą wyeksponowanie w formie wystawy w holu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

Organizatorzy: Justyna Rocławska, Małgorzata Ziętara