Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

Zaproszenie do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. „Ilustracja do mojej ulubionej książki”

Cele konkursu:
1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych.
Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych przebywających na leczeniu w szpitalach na terenie całej Polski.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne,
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VII,
- uczniowie gimnazjum.
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia,
- nazwę, adres i numer telefonu placówki,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie lutego i marca 2018 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które prześlemy pocztą.
6. Prace należy przesłać w terminie do 23.02.2018 r. na adres: Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. /52/345 28 17. Prace można też dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00.
7. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl

Życzę powodzenia w konkursie.

Organizator: Iwona Górczyńska