Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego na temat: „Zabawy plastyczne z zastosowaniem znaków drogowych”

Zaproponowany przez nas konkurs miał na celu poszerzanie wiedzy uczestników na temat znaczenia i interpretacji znaków drogowych, rozwijanie twórczej inwencji artystycznej poprzez łączenie różnorodnych materiałów plastycznych oraz doskonalenie umiejętności manualnych uczniów. Konkurs przeznaczony był dla pacjentów trzech bydgoskich szpitali, w których swoją działalność prowadzi ZS Nr 33. Zadanie polegało na wykonaniu indywidualnej pracy płaskiej dowolną techniką plastyczną z zastosowaniem znaków drogowych. Prace ocenione były w trzech kategoriach wiekowych:
• klasy I – III SP
• klasy IV – VII SP
• klasy gimnazjalne


Oceniając prace organizatorzy brali pod uwagę ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność i pomysłowość w podejściu do tematu oraz samodzielność wykonania dzieła. Na konkurs napłynęło 28 prac z 9 oddziałów. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono 14 laureatów.


W kategorii klas I – III Szkoły Podstawowej nagrody otrzymali:
Łukasz Jurkiewicz – za zajęcie I miejsca
Aleksander Kram – za zajęcie II miejsca
Filip Chrutowski – za zajęcie III miejsca.
Ponadto w tej grupie wiekowej wyróżniono pięć prac autorstwa: Marcela Puczyńskiego, Szymona Głuszkowskiego, Aleksandry Skopowskiej, Sandry Kachelskiej, Mikołaja Stelmaszczyka.


W kategorii klas IV – VII Szkoły Podstawowej nagrody otrzymali:
Zuzanna Skopowska – za zajęcie I miejsca
Sara Nowicka – za zajęcie II miejsca.


W kategorii klas Gimnazjum nagrody otrzymali:
Weronika Falkowska – za zajęcie I miejsca
Weronika Wiśniewska – za zajęcie II miejsca
Michał Małkowski – za zajęcie III miejsca.
W tej grupie przyznano także jedno wyróżnienie, które otrzymała Sandra Dąbska Nerlich.


Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział oraz ciekawe i pomysłowe prace, a laureatom i osobom wyróżnionym składamy gratulacje.
Prace nagrodzone można obejrzeć na wystawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej Curie 4. Nagrody i dyplomy prosimy odbierać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Skłodowskiej Curie 4 (tel. 52 345 28 17) w godzinach od 9.00 – 14.00 w terminie do 30.10.2017 r.
Organizatorzy: Maria Górska i Joanna Michalak.