Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pt. „Polska kolorami malowana”

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież uczącą się na wszystkich oddziałach szpitalnych Zespołu Szkół nr 33. Konkurs przebiegał będzie na trzech etapach edukacyjnych:
• IV - VII SP
• II - III gimnazjum
• I – III liceum
1. CELE KONKURSU:
• rozwijanie zainteresowań polską przyrodą
• poszerzanie wiadomości o miejscach szczególnie ciekawych pod względem przyrodniczym w Polsce
• rozwijanie uzdolnień plastycznych i twórczej wyobraźni uczniów
• rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność przyrodniczą naszego kraju
• umożliwienie uczniom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie
• doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych
2. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs trwa od 12 marca do 12 kwietnia 2018 r.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie indywidualne i samodzielne płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.
Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko i klasę ucznia
- adres zamieszkania ucznia i telefon kontaktowy
- nazwę oddziału i szpitala
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
Prace konkursowe prosimy dostarczać do organizatorów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2018 r.
Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są dyplomy oraz nagrody.

Organizatorzy konkursu: Sylwia Kamieńska, Marta Kozłowska, Bożena Gęborys