Konkursy i wystawy / Konkursy 2016/2017

powrót

Konkurs literacko-plastyczny pt. „Barwy lasu”

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci uczące się na wszystkich oddziałach szpitalnych naszej szkoły. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum funkcjonujących przy Zespole Szkół Nr 33.

1. Cele konkursu:
  rozwijanie i odkrywanie uzdolnień plastycznych i twórczej wyobraźni uczniów
-   doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich
- ukazania piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, które dostarcza świat przyrody

 

2. Przebieg konkursu:
-  Konkurs trwa przez  miesiąc październik 2016r.
- Przeprowadzają go: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele plastyki oraz języka polskiego.
- Przedmiotem konkursu jest:wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką lub napisanie wiersza, opowiadania nt. „Barwy lasu ”.

 

Każda praca powinna zawierać następujące dane:
          -  imię, nazwisko i klasę ucznia,
          -  adres zamieszkania ucznia i telefon kontaktowy,
          -  nazwę oddziału i szpitala,

 

- Prace konkursowe uczniów prosimy dostarczać do organizatorów konkursu do 5 listopada 2016 r.
-  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku.
-  Dyplomy oraz nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach:
          -  za najciekawszą pracę plastyczną 
          -  za najlepszy wiersz lub opowiadanie

 

- Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość i oryginalność. Prace konkursowe można będzie oglądać na wystawie pokonkursowej na holu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody na oddziałach lub będą do odebrania w sekretariacie szkoły po telefonicznym powiadomieniu.

 

UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY POWODZENIA!

Organizatorzy konkursu: Agnieszka Kiernicka, Katarzyna Sypniewska, Justyna Rypolc