Konkursy i wystawy / Konkursy 2016/2017

powrót

Konkurs historyczno – przyrodniczy pt. „Znam swoją Ojczyznę!”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół Nr 33. Konkurs przebiegał będzie na trzech etapach edukacyjnych w klasach:
• I-III SP
• IV-VI SP
• I-III gimnazjum
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczące się na wszystkich oddziałach szpitalnych naszej szkoły.

1. CELE KONKURSU:
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i historycznych
• rozwijanie uzdolnień plastycznych i twórczej wyobraźni uczniów klas I-III
• poszerzanie wiadomości o miejscach szczególnie ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym znajdujących się w Polsce
• rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność przyrodniczą naszego kraju
• umożliwienie uczniom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie

2. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs trwa od 24 kwietnia do 26 maja 2017 r.
• Przeprowadzają go: w klasach I-III SP nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, a w klasach IV-VI SP i I-III gimnazjum nauczyciele historii oraz przyrody.
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie:
-Klasy I-III – pracy plastycznej przedstawiającej charakterystyczne elementy przyrodniczo-historyczne związane z Polską
-Klasy IV-VI i I-III gimnazjum – rozwiązanie zestawu zadań konkursowych
• Każda praca powinna zawierać następujące dane:
-imię, nazwisko i klasę ucznia
-telefon kontaktowy
-nazwę szpitala i oddziału
• Prace konkursowe prosimy dostarczać do organizatorów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2017 r.
• Dyplomy oraz nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
-Klasy I-III SP
-Klasy IV-VI SP
-Klasy I-III gimnazjum

• Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wręczone na festynach z okazji Dnia Dziecka lub będzie można odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły.

UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY POWODZENIA!


Organizatorzy konkursu: Katarzyna Sypniewska i Alicja Cierżnicka