Konkursy i wystawy / Konkursy 2015/2016

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Teatr – miejsce magiczne”

ZAPROSZENIE

do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Teatr – miejsce magiczne”

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie zamiłowania do teatru jako źródła artystycznych przeżyć i wyobraźni.

2. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni, zdolności obserwacji i aktywności twórczej.

3. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.

4. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół specjalnych województwa kujawsko – pomorskiego oraz uczniów przebywających na leczeniu na oddziałach szpitalnych Bydgoszczy.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3 będącej odzwierciedleniem swoich spotkań ze sztuką teatralną, przeżyciami i emocjami jej towarzyszącymi, kulisami oraz pracą ludzi teatru.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I – III

- klasy IV – VI

- klasy gimnazjalne

Z jednej klasy można przesłać maksymalnie 10 prac.

5. Każda praca powinna zawierać:

- zgodę opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu przez ZS Nr 33 oraz fundatora nagród – Urząd Marszałkowski w Toruniu.

- imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę

- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

- numer telefonu kontaktowego

6. Czas trwania konkursu: od 15 października do 20 listopada 2015r.

7. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl po zakończeniu konkursu.

8. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

9. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone laureatom do szkół macierzystych lub wysłane pocztą.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 4, tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat - w godz. 8.00 – 15.00)

Życzymy wielu artystycznych przeżyć i powodzenia w konkursie.

Organizatorzy:

mgr B. Kocoń, mgr B. Deptuła