Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Europa jest piękna”.

Cele konkursu:
1.    Propagowanie wiedzy na temat piękna naszego kontynentu.
2.    Rozpowszechnienie wiedzy na temat atrakcji turystycznych Europy.
3.    Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
4.    Rozbudzanie wyobraźni twórczej, kreatywności i poczucia estetyki.
5.    Rozpowszechnianie ciekawych technik plastycznych.
6.    Stworzenie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu i podniesienia poczucia własnej wartości przez uczestnictwo w konkursie plastycznym.

Regulamin konkursu:
1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I- III szkoły gimnazjalnej, którzy przebywają na leczeniu w bydgoskich szpitalach.
2.    Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne,  wykonanie dowolną techniką płaską lub przestrzenną, pracy  plastycznej ukazującej piękno Europy.
3.    Prace plastyczne zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy IV – VI
- klasy gimnazjalne
4.    Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko ucznia,
- klasa i wiek autora pracy,
-  numer kontaktowy lub/i adres e-mail,
- nazwę, adres i numer telefonu szkoły macierzystej,
- imię i nazwisko opiekuna pracy plastycznej.
5.    Czas trwania konkursu:  od 5 maja do 31 maja 2015 r.
6.    Udział w konkursie możliwy jest wyłącznie poprzez podpisanie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie i publikację nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl.
7.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku czerwca. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
8.    Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w czerwcu, w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4 w Bydgoszczy.
9.    Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone bezpośrednio laureatom lub wysłane pocztą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.
Czekamy na ciekawe przedstawienie swoich pomysłów i fantastyczne prace.

Organizatorzy: H. Glaza-Gulgowska, B. Gęborys