Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego: „I Ty zostaniesz Pitagorasem” w roku szkolnym 2014/2015

       Kolejna edycja corocznego konkursu tym razem związana jest z podsumowaniem realizowanego na oddziałach szpitalnych programu własnego „Moje 45 minut z matematyką”. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia w nim udziału.
Założenia konkursu:
-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I –III gimnazjum.

Cele konkursu:

- utrwalenie wiedzy na temat ułamków zwykłych i dziesiętnych, wyrażeń algebraicznych, procentów i równań i jej zastosowanie w życiu codziennym ,
- kształcenie zainteresowań matematyką jako nauką - nie tylko dla geniuszy,
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Warunki konkursu:

- organizatorzy przekażą zestawy zadań konkursowych nauczycielom matematyki na poszczególnych oddziałach,
- zainteresowani uczniowie wykonują polecenia w obecności nauczyciela,
- o kolejności zwycięskich miejsc decydować będzie ilość punktów zdobytych w zadaniach konkursowych,
- prace powinny zawierać przynajmniej dwa poprawnie rozwiązane zadania.
Dla osób, które zdobędą najwięcej punktów przewidziane są nagrody.

Każda praca powinna zawierać:

- imię i nazwisko uczestnika,
- klasę,
- nazwę oddziału i szpital.

Prace prosimy dostarczyć organizatorom konkursu do dnia: 3 czerwca 2015 roku .
Wyłonienie zwycięzców nastąpi po 15 czerwca 2015r.
Życzymy samych trafnych rozwiązań!

Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Mikołajczak
Katarzyna Niedzwiec
Justyna Rocławska