Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Konkurs międzyprzedmiotowy „Mistrz łamigłówek”

KONKURS MIĘDZYPRZEDMIOTOWY

„Mistrz łamigłówek”

w roku szkolnym 2014/2015

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

-Konkurs przeznaczony jest dla uczniów:

klas IV - VI szkoły podstawowej,

klas I - III gimnazjum,

szkół ponadgimnazjalnych.

-W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1

-Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

2. CELE KONKURSU

-Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów.

-Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

-Inspirowanie dzieci i młodzieży do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin życia.

3. WYMAGANIA

-Przedmiotem konkursu jest poprawne wykonanie zadań zawartych w karcie konkursowej.

-Karta konkursowa złożona jest z dwóch części: „Rozgrzewki” dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie oraz części właściwej zmagań konkursowych, zróżnicowanej dla każdej grupy wiekowej.

-Przygotowane zadania mają sprawdzać umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia faktów, spostrzegawczość, zdolność wykorzystywania wiedzy w nietypowych sytuacjach.

4. TERMIN I ODPOWIEDZIALNI ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU

-Konkurs odbędzie się w terminie 12 – 25 listopada 2014r.

-Organizatorzy: Agnieszka Kiernicka, Katarzyna Niedzwiec