Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2022-10-17

XIII Ogólnopolska Konferencjia Szkoleniowa pt. „EDUKACJA - DIALOG - RELACJE”.

    Nasza szkoła już po raz XIII była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. „EDUKACJA - DIALOG - RELACJE”, w której wzięło udział 150 nauczycieli ze szkół szpitalnych z terenu całej Polski oraz nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnictwa powszechnego z terenu miasta Bydgoszczy oraz województwa kujawsko – pomorskiego. W tym roku współorganizatorami tego wydarzenia był Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

    Po okresie pandemii, szczególnie ważne stało się dla nas tworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej dla uczniów. Celem konferencji, która odbyła się 8 października 2022 roku w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, było zwrócenie uwagi na wartość wypowiadanych komunikatów oraz dbałość o budowanie relacji w szkole.

    Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Kujawko- Pomorskiego – Piotra Całbeckiego, Kujawsko-Pomorski Kuratora Oświaty w Bydgoszczy – Marka Gralik, Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia w Bydgoszczy – profesora Benedykta Odya oraz Dyrektora Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka – dr Marka Michalaka.

    Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia – prof. Benedykt Odya oraz Dziekan Wydziału Pedagogiki – prof. Helena Ostrowicka. Wszystkich uczestników tego wydarzenia powitała dyrektor Zespołu Szkół nr 33 – Izabela Maciejewska. Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty podczas konferencji reprezentowała Pani wizytator - Joanna Paliwoda.

    Pierwszy wykład pt., „Co z dialogiem w szkole? – Edukacyjne wychodzenie z kryjówek” wygłosiła Pani dr Elżbieta Okońska – Prodziekan Wydziału Pedagogiki UKW. Podczas swojego wystąpienia, Pani doktor zwróciła uwagę na ważne aspekty, dotyczące procesu komunikacji, na warunki, które muszą być spełnione, aby rozmowę można potraktować, jako dialog oraz jak ważne jest wychodzenie „z własnych kryjówek”, aby pomóc drugiemu człowiekowi.

    Drugim - ważnym tematem poruszanym podczas konferencji był wykład Pani dr Mariki Przybylskiej pt. „Poznawanie ucznia – wyzwanie dla nauczyciela. Co zrobić, gdy nie wiemy, co robić”. Prelegentka podzieliła się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Uczestnicy konferencji poznali przyczyny i rodzaje zaburzeń rozwojowych wśród dzieci, a także uzyskali szereg wskazówek, które mogą służyć w zwalczaniu problemów pojawiających się w kontakcie nauczyciela z uczniem wymagającym specjalnego podejścia.  

    Pani Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska przybliżyła uczestnikom konferencji problematykę „Traumy i jej oblicza u dzieci i młodzieży – wsparcie w środowisku edukacyjnym”. Wskazała na możliwe źródła i rodzaje traumy oraz ich wpływ na funkcjonowanie młodych ludzi, a także aspekty, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jako nauczyciele będący osobami wrażliwymi, bowiem za każdym zachowaniem ucznia, kryje się jakaś jego potrzeba.

   Pan Robert Rejniak był autorem wykładu pt. „Dialog Motywujący – skuteczne wsparcie procesu zmiany ucznia w sytuacji kryzysowej lub problemowej”, podczas którego w sposób przystępny i kompetentny wskazał na ważność i skuteczność wykorzystania tej metody pracy w relacji z drugim człowiekiem, nastawionej na wzmacnianie motywacji i osobistego zobowiązania do zmiany. Podkreślił, że fundamentem pracy z wykorzystaniem dialogu motywującego jest partnerska relacja, szacunek, akceptacja i troska o drugiego człowieka, z którym pracujemy. Wskazał na ważność prawidłowego doboru słów w kontakcie nauczyciela z uczniem oraz konieczność doceniania każdego wysiłku naszych podopiecznych.

   Ostatni wykład zatytułowany „Jak dzięki wiedzy o najnowszych badaniach nad mózgiem, zrozumieć siebie, ucznia i świat zewnętrzny?”, wygłosiła Pani Anna Urbańska. Celem wykładu było uświadomienie tego, w jaki sposób funkcjonuje ludzki mózg na różnych etapach rozwoju. Prelegentka w jasny i bardzo komunikatywny dla wszystkich sposób, podzieliła się swoją wiedzą na temat najnowszych badań nad mózgiem i jego obszarami, które mają wpływ na postępowanie ludzi w określonych sytuacjach życiowych.

   Podczas konferencji wspólnie zastanawialiśmy się nad rolą nauczyciela w trudnym, samotnym świecie uczniów. Ponieważ to nauczyciel jest głównie odpowiedzialny za kreowanie relacji w szkole, Jego rzetelna pedagogiczno-psychologiczna wiedza oraz mądrość, takt i subtelność w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych pozwala zbudować przyjazne uczniom środowisko edukacyjne.

   Podczas przerwy konferencyjnej uczestnicy mogli skosztować słodkości przygotowanych i ufundowanych przez Cukiernię Finezja Smaku z Trzcińca, Fundację Piękny Dzień Mamy oraz Radę Osiedla Górzyskowo. Swój wkład finansowy miał również Pan Jacek Urbaniak, właściciel Firmy OLL-BUD. Wszyscy zostali także obdarowani upominkami z okazji Dnia Edukacji Narodowej w postaci magnesów, których pomysł i projekt graficzny przygotowała Pani Honorata Glaza-Gulgowska - nauczyciel naszej szkoły. Natomiast wszystkie materiały konferencyjne, a także magnesy wykonał właściciel Drukarni Diamond, Pan Paweł Matuszak.

   W ramach niespodzianki przygotowanej dla uczestników konferencji wystąpił Pan Damian Manikowski, student pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW. Wykonane przez niego piosenki przeniosły słuchaczy do Krainy Łagodności, zostawiając wszystkich z głębokim przesłaniem i radością w sercu.

   Jako organizatorów cieszy nas niezmiernie duże zainteresowanie konferencją. Wśród jej uczestników znaleźli się dyrektorzy i nauczyciele szkół szpitalnych z Krakowa, Gdańska, Poznania, Olsztyna, Rzeszowa, Łodzi, Szczecina, Świecia, Zagórza, a także nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy z Bydgoszczy i województwa. Mamy nadzieję, że wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska edukacyjnego, uda nam się zorganizować kolejną konferencję w przyszłym roku.

Opracowanie: Alicja Cierżnicka, Monika Fabrycka

 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-edukacja/39300-xiii-ogolopolska-konferencja-szkoleniowa-dla-nauczycieli-szkolnictwa-szpitalnego

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/xiii-ogolnopolska-konferencja---edukacja---dialog---relacje

https://bydgoszcz.tvp.pl/63809461/zblizenia-8102022-g-1430