Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz zajęć „Zanieczyszczenie powietrza”

Prowadzący: Katarzyna Trzebiatowska


Klasa
I gimnazjum


Cele operacyjne:  

  - uczeń zna źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza

- potrafi opisać, jakie mogą być skutki zanieczyszczeń powietrza
  - potrafi porównać świat człowieka pierwotnego i współczesnego i sformułować odpowiednie wnioski


Cele terapeutyczne:
odwrócenie uwagi dziecka od choroby i stresów z nią związanych


Materiały i środki dydaktyczne:

 - rysunek „Dwa światy”,
 - kartka posmarowana klejem,
 - chemiczny ślimak.


Metody:

- eksperymentalna –aktywne eksperymentowanie uczniowskie,

- pokaz,

- słowna – pogadanka, elementy wykładu, praca własna uczniów.


Przebieg lekcji:


 1. Część nawiązująca:
  -przypomnienie, czym jest powietrze i z czego się składa (krótka pogadanka)
 2. Część właściwa:
  ☺ Podanie tematu lekcji

  ☺ Uczniowie smarują klejem kartkę papieru i wykładają ją za okno, nauczyciel wyjaśnia cel tego zadania

  ☺ Krótka rozmowa z uczniami na temat „Dwa światy”. Uczniowie otrzymują kartki z rysunkami w celu porównania środowisk człowieka pierwotnego i współczesnego.(zał.1)

  ☺ Wspólne ustalenie źródeł zanieczyszczenia powietrza

Uczniowie wymieniają i zapisują na kartkach znane im źródła zanieczyszczenia powietrza („burza mózgów”) Następnie przyporządkowują kartoniki, dokonując podziału zanieczyszczeń na naturalne i przemysłowe


Źródła zanieczyszczeń powietrza

naturalne:  wybuchy wulkanów, wybuchy gazu ziemnego, pyły, pożary lasów

 przemysłowe: huty, cementownie, motoryzacja, elektrownie, elektrociepłownie przemysł chemiczny i farmaceutyczny


☺ Nauczyciel wyjmuje pasek zza okna a uczniowie porównują go z paskiem przeniesionym, który wyłożony byłza oknem kilka godzin, próbują określić skąd biorą się zanieczyszczenia na pasku i czy są to wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu

☺ Wspólne wypisanie skutków zanieczyszczenia powietrza

☺ Uczniowie otrzymują kartki z zagadnieniem:

Podkreśl, które z wymienionych niżej zakładów przemysłowych powodują zanieczyszczenie powietrza pyłami:

Cementownie, fabryki samochodów, zakłady przetwórstwa mięsnego, kopalnie, zakłady elektroniczne, huty

☺ Propozycje od uczniów –jak zapobiegać przedostawaniu się pyłów do atmosfery


 1. Podsumowanie:
  Chemiczny ślimak - rozszyfrowywanie hasła.

 1. Ewaluacja

Tarcza strzelecka - Uczniowie otrzymują kartki z narysowaną tarczą strzelecką i mają postawić znak + zgodnie z własnymi odczuciami, w każdej z czterech części tarczy.