Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz pozalekcyjnych zajęć wychowawczych: Teatrzyk na podstawie legendy ,,Warszawska syrenka”. Spacer po Warszawie. - Bożena Wysińska

Scenariusz pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Temat zajęć: Teatrzyk na podstawie legendy "Warszawska syrenka". Spacer po Warszawie.

Grupa łączona

Oddział: Klinika Chirurgii Dziecięcej Szpital Uniwersytecki UMK im. A. Jurasza w Bydgoszczy

 

Cele:

- Stwarzanie sytuacji do rozładowywania napięć psychicznych związanych z pobytem w szpitalu poprzez udział w teatrzyku  i integrację w grupie rówieśniczej

         - Poznanie legendy "Warszawska syrenka"

         - Omówienie treści poznanej legendy

Cele w języku ucznia:

         - Poznacie legendę "Warszawska syrenka"

         - Opowiecie legendę

         - Poznacie  ciekawe miejsca i  ważniejsze zabytki Warszawy

         - rozwiążecie zadania logiczne

         - wykleicie postać syrenki

Metody:

         - Podające: wykład, rozmowa kierowana

         - Eksponujące: Pokaz

         - Problemowo- aktywizujące: praca z mapą, krzyżówka, zagadki

         - Praktyczne: obserwacja, wyklejenie sylwety syrenki, układanie podpisów pod ilustracjami

        

Środki dydaktyczne:

Treść legendy "Warszawska syrenka",Teatrzyk, sylwety postaci występujących w legendzie, teksty legendy, komputer, Teksty do wypełniania, mapa Polski, gazetka-ilustracje znanych miejsc Warszawy, herb stolicy, kartki z napisami, kartki z tytułami legend, sylwety syrenki o wyklejenia, materiały papiernicze, Świerszczyk nr 20.10.2015.

 

Strategiczne umiejętności ucznia

Cele operacyjne

Przebieg zajęć

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie

Uczniowie mówią swoje imię i podają tytuł znanej legendy, jeśli nie znają losują dowolną kartkę z tytułem legendy.

1.Powitanie uczestników zajęć i zapoznanie z tematem zajęć.

 Zabawa integracyjna "Legendy"

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie

Uczniowie słuchają nagrania i oglądają teatrzyk "Warszawska syrenka"

2. Teatrzyk "Warszawska syrenka" przy użyciu sylwet

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie

Dzieci odpowiadają na pytania nauczycielki dotyczące treści legendy

3. Rozmowa kierowana na temat treści utworu. Pytania nauczyciela do wysłuchanej legendy

Myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa

Uczniowie wyszukują zdania dotyczące treści powyższej legendy i układają we właściwej kolejności zdarzeń. Sprawdzeniem prawidłowej kolejności zdań jest hasło (Warszawa)

4. Układanie pociętych zdań we właściwej  kolejności zdarzeń i odczytanie hasła (Warszawa)

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie

Uczniowie pokazują na mapie Polski, gdzie leży Warszawa i inne większe  miasta ,jak przebiega rzeka Wisła.

5. Praca z mapą – pokazanie położenia Warszawy i Wisły,     herbu stolicy, większych miast

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie

Uczniowie oglądają na gazetce  znane miejsca i poznają charakterystyczne dla Warszawy zabytki

6. "Spacer po Warszawie"

-oglądanie znanych miejsc Warszawy  na gazetce

Myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych

Dzieci samodzielnie rozwiązują zadania sprawdzające znajomość zabytków

7. Zadanie-Czy znasz Warszawę ?-odgadywanie charakterystycznych miejsc lub zabytków stolicy. Układanie podpisów pod ilustracjami

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w

Uczniowie rozwiązują krzyżówki i zadania logiczne i nawiązujące do tematyki spotkania

8. Krzyżówki –rozwiązanie haseł na dwóch poziomach trudności.

- Syrenia wykreślanka z hasłem      

- Zabawa w rymy

- zadania dla dzieci młodszych -dorysowanie elementów tarczy

Umiejętność uczenia się jako sposób zaspakajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji

Uczniowie kolorują kredkami postać syrenki ,a ogon wypełniają połowami papierowych kółek. Tworzą wystawę z wykonanych prac przez siebie prac.

 Pochwały i życzliwe uwagi nauczyciela.

 

9. Praca plastyczna -"Syrenka "

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w

Uczniowie podają, co zaciekawiło ich na zajęciach, zadają ewentualne pytania do  poznanych zagadnień

10. Podsumowanie zajęć, rozmowa nauczyciela i uczniów dotycząca tematyki zajęć,  utrwalenie wiadomości. Pytania i uwagi.

 Pożegnanie uczestników.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć i zapoznanie z tematem zajęć.
 2. Zabawa integracyjna "Legendy"- każdy z uczestników mówi swoje imię i podaje tytuł znanej legendy, jeśli nie zna losuje dowolną kartkę z tytułem legendy.
 3. Obejrzenie teatrzyku "Warszawska syrenka" przy użyciu papierowych sylwet.
 4. Rozmowa kierowana na temat treści utworu:

1- O czym była legenda? (O warszawskiej syrence)

2- Jak brzmiał glos syrenki ? (dźwięczny, piękny, urzekający).

3- Kto usłyszał glos syrenki mieszkającej w głębinach Wisły ? (rybacy)

4- Co rybacy postanowili zrobić z syrenką ? (Złapać i oddać księciu na zamek)

5- Czy udało się rybakom złowić syrenkę?  (Tak -Zatkali sobie uszy woskiem, aby nie słyszeć jej urzekającego śpiewu, zarzucili sieć, wyciągnęli syrenkę na brzeg i zanieśli do chaty. Postawili na straży najmłodszego rybaka, a sami poszli po wóz, by przewieźć syrenkę do księcia)

6- O co Syrenka poprosiła młodego rybaka? (O uwolnienie jej)

7- Czy młody rybak uwolnił syrenkę?

Tak. Wpuścił ją do Wisły i sam za nią wskoczył, bo przestraszył się krzyków rybaków biegnących w pogoni za syrenką, której nie zastali w chacie.

8- Co do rybaków zawołała syrenka wyłaniając się z głębin wody?

Odnajdźcie ten fragment w podanym druku tekstu.

9- Jakie miasto stoi dziś w miejscu, gdzie kiedyś była wioska rybacka? (Warszawa)

10- Co jest herbem Warszawy?

(Syrenka z tarczą i mieczem, strzegąca bezpieczeństwa Warszawy)

 

 1. Układanie pociętych zdań we właściwej kolejności zdarzeń - tworzenie streszczenia.

Każde ze zdań ma przyporządkowaną  literę alfabetu. Prawidłowo ułożone zdania  pozwolą odczytać-z góry na dół – utworzonego z liter hasła (Syrenka )

(S )      Dawno temu, w miejscu dzisiejszych kamienic Starego Miasta był las i źródełko z potokiem.

(Y)       W wodach rzeki mieszkała syrenka, która była piękna oraz wspaniale śpiewała.

(R)   Kiedy rybacy Szymon i Mateusz ją zauważyli, zauroczyła ich swym śpiewem i wyglądem. Udali się więc do pustelnika Barnaby z pytaniem, co należy zrobić z syrenką.

(E)       Ten poradził młodzieńcom, żeby złapali syrenkę w sieci i podarowali księciu na Czersku, by śpiewała mu na zamku. Szymon z Mateuszem zdołali pochwycić syrenkę w sieci i zamknęli w oborze na noc.

(N)      Pastuch Staszek miał jej pilnować w tym czasie. Jednak syrena oczarowała go śpiewem i przekonała, żeby ją rozwiązał.

(K)      Kiedy Staszek to zrobił, syrenka skacząc na ogonie, dotarła do Wisły i wskoczyła do rzeki. Razem z nią wskoczył Staszek.

(A)      W miejscu gdzie była rybacka wioska, powstała Warszawa, która na pamiątkę tej legendy ma w swoim herbie Syrenę.

 

 1. Praca z mapą – pokazanie położenia Warszawy i Wisły, herbu stolicy, większych miast
 2. "Spacer po Warszawie"- oglądanie znanych miejsc Warszawy na gazetce, zapoznanie się z informacjami i stolicy.
 3. Krzyżówki – rozwiązanie hasła. (hasło-Warszawa)

1) Największa polska rzeka (Wisła) W- pierwsza litera

2) Stoi na niej Zygmunt (kolumna) A- ostatnia

3) Szybka kolej podziemna (metro) R- czwarta

4) W herbie Warszawy (Syrena) S- pierwsza

5) Park z pałacem na wodzie Z- trzecia

6) Trzyma ją syrena (tarcza) A- ostatnia

7) Centralny w Warszawie (Dworzec) W- druga

8) Druga, co do wielkości rzeka w Polsce. (Odra) A- ostatnia

 

 1. Syrenia wykreślanka z hasłem ( Gdy syrena pięknie śpiewa wtedy z nudy nikt nie ziewa )

Polecenie: Wykreśl wszystkie ogony i odczytaj rozwiązanie

OGDYGONSYOREGONNAOPIĘKGONNIEOŚPIEGONWA

WTEODYGONZONUGONDYONIKTGONNIEOZIEGONWA

 

 1. Zabawa w rymy:

Siedzi syrena z pięknym ogonem,

Macha ogonem w każdziutką stronę,

A tam, gdzie machnie wszyściutko strąca-

Kubek, długopis, portret zająca,

Książkę, łyżeczkę, szczotkę doniczkę,

Lampkę, sosjerkę, portfel, solniczkę,

gumkę, linijkę, cyrkiel, cukierki,

wazon, patelnię bierki, ekierki,

panierowany kotlet schabowy

i cztery małe drewniane sowy.

Siedzi syrena- i nagle wstała.

I już ogonem nie wywijała.

 

 1. Zadania dla dzieci młodszych -dorysowanie elementów tarczy syrenki lub projektowanie nowego wzoru na tarczy.
 1. Praca plastyczna -"Syrenka " Uczniowie kolorują kredkami postać syrenki ,a ogon wypełniają połowami papierowych kółek.
 1. Podsumowanie zajęć, rozmowa nauczyciela i uczniów dotycząca tematyki zajęć, utrwalenie wiadomości. Pytania i uwagi.
 2. Pożegnanie uczestników.

 

Opracowanie : Bożena Wysińska

 

Legenda "Syrenka warszawska"

Dawno temu wśród pradawnej puszczy, na brzegu Wisły, stała rybacka osada.  Krążyła w niej legenda o syrenie mieszkającej w głębinach Wisły, jednak nikt tej tajemniczej istoty dotąd nie widział. Czasami rybacy słyszeli tylko jej śpiew, gdy wracali w nocy z połowów. Jedni mówili, że to szum trzcin, lecz inni słyszeli jej śpiew z bliska i wiedzieli, że jest obdarzona cudownym głosem.

Pewnego dnia trzej rybacy spotkali się na brzegu.

- Jeśli złapiemy syrenę i zawieziemy ją księciu, dostaniemy mnóstwo złota - powiedział jeden z nich.

- Musielibyśmy wypłynąć w nocy na rzekę i ukryć łódź w nadbrzeżnych trzcinach. Ale trzeba by było wziąć ze sobą pochodnię, bo w ciemnościach niczego nie zobaczymy - dodał drugi.

- W takim razie poczekajmy do pełni księżyca. Wtedy będzie jaśniej i nie będziemy potrzebowali ognia - odezwał się trzeci.

Pokiwali głowami i umówili się, że wypłyną za kilka dni, gdy księżyc będzie w pełni.

Kiedy nadeszła noc, zaczaili się w łodzi nieopodal brzegu, trzymając w dłoniach mocną sieć. Nie czekali zbyt długo. Syrena wypłynęła z fal i usiadła na jednym z przybrzeżnych głazów, a potem zaczęła śpiewać. Rybacy urzeczeni jej głosem przez dłuższą chwilę nie byli w stanie się poruszyć, aż wreszcie najstarszy z nich otrząsnął się i wyjął z kieszeni wosk.

- Zatkajcie tym uszy - powiedział, podając go towarzyszom.

Rybacy włożyli wosk w uszy i nie słysząc już urzekającego śpiewu syreny, zarzucili na nią sieć. Przerażoną wyciągnęli na brzeg i zanieśli do jednej z chat. Postawili na straży najmłodszego rybaka, a sami udali się przygotować wóz, którym zamierzali zawieźć syrenę do księcia. Młody rybak przyglądał się syrenie z zaciekawieniem i kiedy zobaczył, że otwiera usta, odetkał sobie uszy,

aby usłyszeć co mówi.

- Wypuść mnie, proszę.

- Jak to? Mam cię uwolnić? - zapytał zdziwiony.

- Tak. Uwolnij mnie i chodź ze mną - odpowiedziała syrena i zaczęła cichutko nucić jedną ze swych pieśni.

Zauroczony jej głosem rybak wziął ją na ręce i zaniósł na brzeg Wisły. W tym czasie pozostali rybacy wrócili do chaty po syrenę. Gdy zobaczyli, że izba jest pusta, ruszyli w pogoń.

Lecz było już za późno. Syrena dopływała już do środka rzeki. Przestraszony krzykami młody rybak również skoczył do wody i płynął do syreny, mimo nawoływań pozostałych, aby wracał na brzeg. Syrena zatrzymała się jeszcze na chwilę i zawołała do stojących na brzegu:

- Śpiewałam dla was co noc, bo was polubiłam! Chciałam wam towarzyszyć, żeby w razie potrzeby ostrzec was przed niebezpieczeństwem! A wy złapaliście mnie jak zwykłą rybę i chcieliście sprzedać za garść złota! Dlatego was opuszczam. Jeżeli wrócę, to tylko z mieczem i tarczą, aby was bronić. Ale pojawię się tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo będzie tak wielkie, że sami sobie nie poradzicie.

Po tych słowach syrena zniknęła na zawsze. Nikt też już nigdy nie widział młodego rybaka, który podążył za nią.

Dziś na miejscu rybackiej wioski stoi wielkie miasto - Warszawa. Mieszkańcy nie zapomnieli o swojej syrenie. Na brzegu Wisły stoi jej pomnik. Z tarczą i mieczem uniesionym do góry, strzeże bezpieczeństwa miasta. Jednak do tej pory, pomimo różnych dziejów Warszawy, ani razu się nie pojawiła. A to oznacza, że wciąż jeszcze nie nadszedł czas wypełnienia jej obietnicy.