Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2017/2018

powrót

Międzynarodowy Dzień Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

W październiku 2017 roku nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do udziału w Kujawsko-Pomorskiej Akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Akcja ta miała na celu łamanie stereotypów na temat osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z dysfunkcją wzroku. Celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie młodzieży do udzielenia właściwej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, zauważenie ich potrzeb i problemów oraz zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym.
Nasi uczniowie brali udział w szeregu działań dotyczących edukacji w zakresie funkcjonowania osób niewidomych. Zaczęło się od pogadanki nt. życia i problemów, z jakimi borykają się osoby niewidome i słabowidzące w dzisiejszym świecie oraz analizy listu od uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Następnie młodzież obejrzała film „Carte blanche”, kształtujący postawę otwartości i tolerancji wobec osób niewidomych. Mieli również okazję wziąć udział w „Spacerze w ciemności”, zorganizowanym przez SOSW Nr 1 w galerii Focus, gdzie poznali pismo punktowe, nauczyli się orientacji przestrzennej, a także poznali sprzęt dla osób niewidomych, ułatwiający funkcjonowanie w życiu codziennym. Punktem kulminacyjnym były obchody Dnia Białej Laski na oddziale, podczas których uczniowie opowiadali o edukacji niewidomych, odgrywali scenki rodzajowe dot. właściwego postępowania wobec osób niewidomych, przytaczali historię białej laski. Wykonali również plakaty tematyczne. Ponadto, dokonali ewaluacji własnych działań tworząc prezentację multimedialną.
Dzięki udziałowi w Akcji, uczniowie dostrzegli problemy osób niewidomych oraz nauczyli się, jak pomagać ludziom z dysfunkcją wzroku.

Katarzyna Niedzwiec