Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2017/2018

powrót

„Szczęśliwa rodzina” – relacja z imprezy w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.

W roku szkolnym 2017/18 w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym realizowany był projekt pod hasłem „Szczęśliwa rodzina”. Jego autorzy, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, podejmowali różnego typu działania edukacyjne i wychowawcze, których celem było przede wszystkim uświadomienie, przedszkolakom i uczniom, roli rodziny w ich życiu. Temat ten, jakże bliski każdemu dziecku, przewija się szczególnie przy okazji uroczystości takich jak Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Święto Rodziny. Chcąc uświetnić owe wydarzenia 23 maja zorganizowano na oddziale pneumonologii tematyczną imprezę, będącą jednocześnie podsumowaniem kończącego się projektu.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z 4 oddziałów. Przedział wiekowy był dość duży, gdyż najmłodszy uczestnik miał 4 lata, a najstarszy 14. Nie przeszkodziło to jednak we wspólnej pracy i zabawie. Wprowadzeniem do tematu spotkania były zagadki oraz wiersz, a jednocześnie zabawa ruchowa, który porównywał członków rodziny do palców dłoni. Dzieci szybko nauczyły się jego treści i w pomysłowy sposób wyraziły swoją rodzinę na rysunku tj. odrysowywały dłoń i na poszczególnych jej palcach plastycznie prezentowały najbliższych. Tworzyły w ten sposób szczególny portret rodzinny. Podczas wykonywania zadania miały jednocześnie okazję wysłuchania tematycznych piosenek pt. „Moja szczęśliwa rodzinka” oraz „Najlepsza drużyna to moja rodzina”. Odważniejsi włączali się spontanicznie do śpiewu, gdyż melodie i słowa szybko „wpadały w ucho”.
Kolejną część imprezy stanowiły zabawy przy tablicy interaktywnej. Uczestnicy bardzo chętnie sprawdzali i poszerzali swoją wiedzę na temat stopni pokrewieństwa rodzinnego, ale dzielili się również skojarzeniami z własną rodziną. Zadania były zróżnicowane pod względem trudności, więc każdy miał możliwość odniesienia sukcesu. Kolejne polecenia przeplatane były rozmowami, podczas których dzieci wypowiadały się min. na tematy: Co to znaczy, że rodzina jest szczęśliwa?, Jak należy rozmawiać z najbliższymi?, Jak wspaniale spędzać czas w gronie rodzinnym? itp.
Dużo emocji przyniosła zabawa pod hasłem „Kim jest moja mama i co lubi robić?”. Gestem i mimiką przedstawić należało zawód i ulubione zajęcia swoich najbliższych. Zadanie nie dla wszystkich okazało się łatwe, gdyż trzeba było wykazać się znajomością ich zainteresowań, a jednocześnie zaprezentować swoje zdolności aktorskie.
Zakończeniem spotkania była nauka zabawy muzyczno-ruchowej „Pieczenie ciasta” z zasobów „KLANZY”. Trudności dzieci i dorosłych z refleksem i precyzją ruchów wywołały wiele śmiechu. Dobry nastrój podtrzymały także drobne upominki, którymi zostali obdarowani wszyscy uczestnicy imprezy.
Na pożegnanie przypomnieliśmy sobie, że choć „rodzinę mamy nie tylko od święta” to pamiętać będziemy o zbliżającym się Dniu Matki.

Beata Deptuła