Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2014/2015

powrót

„Radosne Święta Wielkanocne!” - wystawa prac plastycznych w bibliotece Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy - zobacz galerię zdjęć

W dniach od 24 marca do 8 kwietnia 2015 roku w bibliotece Gimnazjum nr 20 przy ulicy Karpackiej 30 w Bydgoszczy zostały w formie wystawy wyeksponowane prace uczniów z Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej. Prace wykonały dzieci z Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy pod kierunkiem pani mgr Anny Wodzińskiej, mgr Bożeny Wysińskiej oraz pani mgr Iwony Górczyńskiej. Współorganizatorem wystawy była pani mgr Marlena Jopek-Pazderska, nauczycielka języka polskiego i pracownik biblioteki.

Prace wyeksponowane w bibliotece szkolnej oglądały dzieci z poszczególnych klas wraz z wychowawcami oraz uczniowie wypożyczający książki.

Zorganizowana wystawa pozwoliła zrealizować wcześniej założone cele, takie jak:

•poznanie i poszanowanie zwyczajów ludowych związanych ze świętami Wielkiej Nocy,

•zapoznanie z pięknem i oryginalnością sztuki ludowej,

•poznanie i stosowanie różnych technik plastycznych, technik zdobienia,

•rozbudzanie wrażliwości estetycznej,

•rozwijanie uzdolnień indywidualnych,

•umożliwienie osiągnięcia sukcesu dziecku choremu.

Wystawa była pewnym rodzajem terapii oraz bodźcem do pracy dla dzieci chorych. Dla uczniów gimnazjum spotkanie z tą formą sztuki było z pewnością ciekawym urozmaiceniem edukacji artystycznej. Nauczycielom zaś zorganizowana wystawa pozwoliła na wymianę doświadczeń. Była także szczególną wizytówką szkoły szpitalnej w środowisku lokalnym. Cieszymy się, że więź między naszymi szkołami pogłębia się i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.


Organizatorzy: Anna Wodzińska, Bożena Wysińska, Iwona Górczyńska