Witamy

W związku z koniecznością zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce informujemy, że nauka w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy odbywa się w formie zdalnej

Nasi uczniowie z Kliniki Psychiatrii Dziennej i Stacjonarnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, pozostają w codziennym kontakcie z nauczycielami i uczestniczą w zajęciach edukacyjnych za pomocą narzędzi porozumiewania się na odległość i z wykorzystaniem kart pracy. Możliwość wzięcia udziału w takich zajęciach mają także uczniowie z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Arkusze osiągnięć uczniów za czas nauki w szkole szpitalnej przesłane zostaną do szkół macierzystych. 

Wszystkich pozostałych uczniów naszej szkoły przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 oraz w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym, zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli szkoły szpitalnej. Dzięki nim będziecie mogli kontynuować realizację podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów oraz wartościowo spędzić czas poszerzając swoje zainteresowania i rozwijając umiejętności. 

Link do e-materiałów jest dostępny w zakładceNAUKA ZDALNA – materiały online (kliknij tutaj)”.

 

Zachęcamy także do odwiedzania strony www.facebook.com/zs33.bydgoszcz . Dzieci poniżej 13 roku życia, mogą zalogować się na tę stronę za zgodą i przy współudziale swoich rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

Wszelkie wątpliwości i pytania można wyjaśniać pod numerem telefonu 52 345 28 17 lub poprzez kontakt e-mail sekretariat@zs33.bydgoszcz.pl .


Opracowania zamieszczane przez nauczycieli w sekcji Nauka zdalna – Materiały online wykonywane są w oparciu o materiały udostępnione, m.in. przez wydawnictwa  podręczników wybranych przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 33 na rok szkolny 2019/2020. Materiały te wykorzystywane są tylko w celach dydaktycznych, objęte są ochroną prawno-autorską i nie wolno ich udostępniać na innych portalach internetowych. Zostaną one trwale usunięte po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020.

 

 


 

Nasza szkoła towarzyszy dzieciom i młodzieży bydgoskich szpitali już ponad 60 lat.

Daje możliwość kontynuowania procesu edukacyjnego od przedszkola do liceum. Proponujemy podopiecznym obok nauki, różnorodne formy spędzania wolnego czasu, których zadaniem jest odreagowanie napięć spowodowanych hospitalizacją, a niejednokrotnie wspomaganie procesu leczenia. Staramy się, aby powrót do szkoły macierzystej nie wiązał się z dodatkowym stresem wynikającym z choroby lub konieczności nadrabiania zaległości edukacyjnych.

Dostosowujemy do możliwości oraz potrzeb dzieci i młodzieży cały proces dydaktyczny i wychowawczy stosując najróżniejsze metody pracy. Oprócz tradycyjnych, wykorzystujemy również, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w świetlicach lub przy łóżku chorego.

Organizujemy wiele imprez, które wpisały się na stałe w kalendarz życia szkoły. Cyklicznie odbywają się m.in.: inscenizacje, quizy i uroczystości, wycieczki oraz biwaki, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami placówek oświatowych, a także fundacji działających na rzecz dziecka.

Uświadamiamy chorym dzieciom, że pobyt w szpitalu może wiązać się nie tylko z przykrymi doznaniami, ale także dobrą zabawą i nauką.

Tym, co staje się naszym udziałem, co przeżywamy i czego doświadczamy dzielimy się na łamach tej strony.

 

 

Uroczystości szkolne

Teatr "Pozytywka" na oddziale gastroenterologii

Dnia 31.08.2019 – w ostatni dzień wakacji w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii zagościł teatr „Pozytywka’. W ramach Bydgoskich Dni Teatru...
>> więcej