Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Witamy

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. w celu zachowania zasad bezpieczeństwa służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, ograniczona została możliwość przemieszczania się nauczycieli pomiędzy oddziałami szpitalnymi. W związku z tym, zajęcia lekcyjne w naszej szkole odbywają się w sposób hybrydowy – część lekcji w sposób tradycyjny, w bezpośrednim kontakcie z uczniami na oddziałach szpitalnych, a część w sposób zdalny, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze prowadzone są na każdym oddziale na salach chorych lub w małych grupach w salach szkolnych.

 


 

Nasza szkoła towarzyszy dzieciom i młodzieży bydgoskich szpitali już ponad 60 lat.

Daje możliwość kontynuowania procesu edukacyjnego od przedszkola do liceum. Proponujemy podopiecznym obok nauki, różnorodne formy spędzania wolnego czasu, których zadaniem jest odreagowanie napięć spowodowanych hospitalizacją, a niejednokrotnie wspomaganie procesu leczenia. Staramy się, aby powrót do szkoły macierzystej nie wiązał się z dodatkowym stresem wynikającym z choroby lub konieczności nadrabiania zaległości edukacyjnych.

Dostosowujemy do możliwości oraz potrzeb dzieci i młodzieży cały proces dydaktyczny i wychowawczy stosując najróżniejsze metody pracy. Oprócz tradycyjnych, wykorzystujemy również, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w świetlicach lub przy łóżku chorego.

Organizujemy wiele imprez, które wpisały się na stałe w kalendarz życia szkoły. Cyklicznie odbywają się m.in.: inscenizacje, quizy i uroczystości, wycieczki oraz biwaki, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami placówek oświatowych, a także fundacji działających na rzecz dziecka.

Uświadamiamy chorym dzieciom, że pobyt w szpitalu może wiązać się nie tylko z przykrymi doznaniami, ale także dobrą zabawą i nauką.

Tym, co staje się naszym udziałem, co przeżywamy i czego doświadczamy dzielimy się na łamach tej strony.

 

 

Uroczystości szkolne

Teatr "Pozytywka" na oddziale gastroenterologii

Dnia 31.08.2019 – w ostatni dzień wakacji w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii zagościł teatr „Pozytywka’. W ramach Bydgoskich Dni Teatru...
>> więcej